Posts Tagged: selvbilde

Fra en annen planet

Dette er en blogg om høyt begavede barn. Jeg ønsker gjennom denne bloggen å øke kunnskapen om og bevisstheten rundt den gruppen barn vi kaller høyt begavede barn. Bakgrunnen for navnet på bloggen er et utsagn som går igjen hos

Fra en annen planet

Dette er en blogg om høyt begavede barn. Jeg ønsker gjennom denne bloggen å øke kunnskapen om og bevisstheten rundt den gruppen barn vi kaller høyt begavede barn. Bakgrunnen for navnet på bloggen er et utsagn som går igjen hos